Persoonlijke ontwikkeling. Een thema waar leidinggevenden en professionals steeds meer mee bezig zijn. Zo ook Harmen Westra, Ondernemersadviseur bij Countus. 

‘Het is goed om tijd in jezelf te steken’

Hij volgde een supervisietraject bij Gijs Visser om te groeien als professional. ‘Werken aan je persoonlijke ontwikkeling zie ik als een doorlopend proces’, vertelt hij.

Als Ondernemersadviseur begeleidt Harmen (agrarische) ondernemers bij hun bedrijf. Zowel op het gebied van financiën en fiscaliteit als wet- en regelgeving. Hij is het eerste aanspreekpunt en helpt ze verder bij diverse bedrijfsvraagstukken. ‘Ik volgde al regelmatig interne intervisies waarbij we met collega’s klantcasussen uitdiepen. Zo kwam ook ter sprake dat het helpend kan zijn om bepaalde zaken eens vanuit jezelf te bekijken. Supervisie dus. Omdat Spoar onderdeel is van de Countus Groep was het lijntje met Gijs toen snel gelegd.’

Blijven leren en ontwikkelen

Tijdens supervisie begeleidt Gijs professionals bij hoe hun persoonlijkheid zich verhoudt tot hun werk. Wie je bent als professional kun je namelijk niet los zien van wie je bent als persoon. Door je bewust te worden van je sterke punten en valkuilen, blijf je leren en ontwikkelen.

‘Je hebt wel eens uitdagingen in je werk, dus ik vond het fijn om daar eens 1 op 1 met Gijs aan te werken. Wat kost je energie? Hoe komt dat? En hoe kun je daar vervolgens mee omgaan? Ik zie zelfontwikkeling als een doorlopend proces. Ik denk dat het heel goed is voor je ontwikkeling om tijd in jezelf te steken.’

Jij hebt de regie

Harmen vindt het fijn dat de aanpak van Gijs geen standaard traject is, maar dat hij meebeweegt met wat wanneer nodig is. ‘We startten met een serie gesprekken waarin we dieper ingingen op waar ik in mijn werk weleens tegenaan loop of wat me bezighoudt.’

‘Eén van de dingen is dat ik bijvoorbeeld van nature moeilijk nee kan zeggen. En dat ik soms moeite heb om mijn grenzen aan te geven. Ik vind veel leuk, grijp daardoor ook veel aan. Maar de valkuil is dat je jezelf voorbijloopt. Dat soort zaken hebben we verder ontrafeld en later kreeg ik ook opdrachten mee om eraan te werken. We volgen samen wel een basis, maar er is ook ruimte voor hoe het gaat op het moment. Om situaties eens vanuit een andere invalshoek aan te vliegen. Dat vond ik heel fijn. Het is je eigen traject, jij hebt de regie.’

Meer inzicht

Harmen geeft aan dat supervisie hem geholpen heeft in hoe hij omgaat met situaties die hij lastig vindt. ‘De gesprekken hebben me inzicht gegeven in waar gedrag en gevoelens vandaan komen en hoe ik daar vervolgens mee om kan gaan. Ik weet nu beter waar ik goed in ben en wat ik lastig vind, en waarom. Gijs spiegelt, waardoor je zelf tot inzichten komt. Hij vertelt je niet wat je moet doen, maar laat je er zelf achter komen.’

Iedereen heeft er baat bij

Harmen raadt het iedereen aan om op deze manier aan zelfontwikkeling te doen. Hij blijft daarom ook zo’n 1x per 3 maanden supervisie bij Gijs volgen. ‘We hebben net de coronatijd achter de rug, iets wat bij meer mensen heeft geleid tot nieuwe vraagstukken. En toch praten we niet zo makkelijk over hoe het met onszelf gaat en waar we tegenaan lopen. Maar ik denk dat iedereen er baat bij heeft om op deze manier meer inzicht in zichzelf te krijgen, het helpt je in je werk en in je sociale leven. Ik zou het daarom iedereen aanraden.’

Harmen Westra
Countus