Rennie Hans volgde de training 'Het reguleren van stress'.

'Het verrijkt je zelfbeeld'

Rennie Hans volgde onlangs met een paar Countus-collega’s de training Het reguleren van stress van Gijs Visser. Hoe heeft ze de training ervaren? En wat heeft het haar opgeleverd? We gingen erover met haar in gesprek.

Wat was voor jou de aanleiding om deze training te volgen?

“Ons team heeft best wel een roerige tijd achter de rug. Veel medewerkers hebben onder druk gestaan en met stress te maken gehad. Vanuit die hoedanigheid keek Gijs regelmatig als coach met ons mee naar wat er gebeurde en hoe we daar mee om konden gaan. Daar heb ik als leidinggevende ontzettend veel steun aan gehad. Dus toen ik het aanbod kreeg om deel te nemen aan deze training, leek me dat een waardevolle verbreding.”

Het hebben over stress kan best kwetsbaar zijn, hoe was de sfeer?

“Er was een enorm open sfeer en ik voelde al snel het vertrouwen om te kunnen delen. We spraken ook af: wat happens in de groep, stays in de groep. Er was respect voor en empathie naar elkaar toe. Ik vond het knap hoe Gijs dat direct voor elkaar kreeg.”

Hoe deed Gijs dat?

“Je merkt dat hij veel ervaring heeft en hij schuwt geen enkel onderwerp. Hij is direct en stelt je directe vragen, maar hij durft zichzelf ook kwetsbaar op te stellen en over zijn eigen persoonlijke ervaringen te vertellen. Daardoor creëert hij heel snel die open sfeer die nodig is om in een groep over je persoonlijke ervaringen te kunnen praten.”

Welk onderdeel van de training vond je het meest waardevol?

“Het meest bijzondere aan de training vond ik de oefening waarbij iedereen een levenslijn voor zichzelf maakte. Wat zijn belangrijke gebeurtenissen geweest in je leven en wanneer speelden die zich af? Dat kunnen ingrijpende incidenten geweest zijn, zoals een ongeval of het verlies van een dierbare. Maar ook het kiezen voor een bepaalde studie is zo’n moment. Aan de hand van die gebeurtenissen gingen we in tweetallen of in groepjes met elkaar in gesprek. Nu zie ik in dat die gebeurtenissen redenen kunnen zijn waarom je de lat zo hoog legt voor jezelf of waarom je niet op wil geven bijvoorbeeld. Een mooie oefening waardoor je echt eens stil staat bij wat er in jouw leven is gebeurd en hoe dat in relatie staat tot je gedrag.”

Wat heeft de training je opgeleverd?

“Op professioneel vlak helpen de inzichten die ik heb gekregen bij het begeleiden van medewerkers. Hoe zit je erbij? Welke stresssignalen herken ik? En hoe ga ik daar vervolgens het gesprek over aan? Daar ben ik me nu bewuster van geworden. Vanuit deze theorie kan ik iemands gedrag beter duiden en kan ik specifieker doorvragen.”

En op persoonlijk vlak?

“Het verrijkt ook je zelfbeeld. Door voor jezelf zo’n levenslijn te maken, ontdek je welke momenten in je leven belangrijk en bepalend zijn geweest. Je staat even stil bij wat voor jou life changing was. Enerzijds was het een eyeopener, anderzijds ook een bevestiging. Dat geeft inzicht. Voor mezelf en naar anderen toe. Je menselijkheid wordt erdoor vergroot. Het verhaal achter de mens gaat zoveel verder dan wat je tijdens werktijd ziet. Mijn nieuwsgierigheid is daardoor nog meer geprikkeld.”